जि.प्रहरी कार्यालय, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा निरिक्षण