डाउनलोड

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1कार्यविधि दिग्दर्शन २०७३2074-08-05 डाउनलोड गर्नुहोस्
2प्रहरी किताबखानाको आन्तरिक कार्य संचालन दिग्दर्शन २०७३2074-08-05फाइल उपलब्ध छैन
3सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना२०८० भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को कार्य प्रगती विवरण२०७९ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
5सम्पत्ति विवरण फाराम२०७८ आषाढ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6किताबखानाबाट सम्पादन हुने कार्यहरु२०७६ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7बार्षिक कार्य प्रगति विवरण 2074/075२०७५ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8सुचना हक सम्बन्धी ऐन २०६४२०७५ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9२०७५/०१/१२ मा गरिएको निर्णयहरु२०७५ बैशाख १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५२०७४ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
11सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण२०७३ कार्तिक ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12EXPRESSION OF INTEREST (EOI) On Re-engineering of PPIS२०७३ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13नागरिक वडापत्र२०७२ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्