कर्मचारीहरू

                 पद                       नामथर              सम्पर्क नं.
 १.   उपमहानिर्देशक   शान्ता अधिकारी भट्टराई   9851140008
 २.   निर्देशक   नवराज ढकाल   9851097622
 ३.   निर्देशक   निराज कुमार खत्री   9841137140
 ४.  शाखा अधिकृत   दामोदर भण्डारी   9849886739
 ५.   शाखा अधिकृत   संजिव निरौला   9842238965
 ६.   शाखा अधिकृत   सोबिता घिमिरे   9861405334
 ७.   नायब सुब्बा   मोहन राज देवकोटा   9843695225
 ८.   नायब सुब्बा   दिलिप पोखरेल   9851151082
 ९.   नायब सुब्बा   लक्ष्मी ढुङ्गाना   9841283558
 १०.   नायब सुब्बा   भगवती आचार्य   9868936615
 ११.   नायब सुब्बा   मंजु कुमारी शर्मा   9841775966
 १३.   नायब सुब्बा   लिला रमौली   9851140613
 १४.   नायब सुब्बा   रत्ना कुमारी बाँनिया   9842078433
 १५.   नायब सुब्बा   खेमन चापागाई   9866030459
 १६.   नायब सुब्बा   लक्ष्मण बसेल   9861819440
 १७.   लेखापाल    पुरन वली   9841981547
 १८.   कम्प्युटर अपरेटर   निसा रिमाल   9841919911
 १९.   कम्प्युटर अपरेटर   सिता रिजाल   9861585959
 २०.   खरिदार      कल्पना बस्नेत   9841885008
 २१.   खरिदार   गोमा कुमारी काफ्ले   9842926104
 २२.  खरिदार   कबिता पाण्डे   9843222177
 २३.  खरिदार   अन्जन बराल   9865242185
 २४.   ह. सवारी चालक   माननाथ ढकाल   9849127556
 २५.   ह. सवारी चालक   नरेन्द्र महर्जन   9841895952
 २६.   का.सहयोगी   सुविन्द्र मोक्तान   9803161586
 २७.   का.सहयोगी    बबिता ढकाल   9845233213