Activities

बर्तमान गतिबिधि

  • किताबखानाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई व्यवस्थित, छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउने क्रममा कार्यसंचालन कार्यविधि दिग्दर्शन कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।

  • प्रहरी कर्मचारीहरुको बैयक्तिक विवरण (सिटरोल) लाई व्यवस्थित बनाउन Police Personnel Information System (PPIS) बनाई प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरणलाई कम्प्युटरकृत गरीएको ।

  • तलवी प्रतिवेदन पास गर्ने र स्केल मिलान गर्ने काम सम्वन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै गर्ने नीतिगत निर्णय भई कार्यान्वयन भईरहेको ।

  • प्रहरी कर्मचारीहरुका सिटरोल लगायतका अभिलेख तुरुन्तै पाउन सकिने बनाउन PPIS Software मा फाईल लोकेशन तयार गरी फाईल क्याविनेटमा राख्ने कार्यको शुरुवात ।

  • प्रहरी नियमावली र सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भएको संशोधन अनुसार दरवन्दीका अवस्थामा मृत्यु भएका र अशक्त भएकाहरुका परिवारलाई दिईएका पट्टा संशोधन गरिएको ।

  • किताबखानाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न थालिएको।

  •  

  •