उद्देश्य

  • नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरुको शुरु नियूक्ति देखी अवकाश सम्मको वैयक्तिक विवरण अध्यावधिक गर्ने

  • सेवा निवृत्त प्रहरी कर्मचारीहरु र उनीहरुका परिवारलाई निवृत्तिभरण, उपदान, पारिवारिक निवृत्तिभरण, असाधारण पारिवारिक वृत्ति, अशक्त वृत्ति सन्तति वृत्ति लगायतका सुविधाहरु उपलव्ध गराउने र सो को अभिलेख व्यवस्थित बनाई राख्ने