कोरोना भाईरस

कोरोना भाईरस

२०७६ फाल्गुण २२


हात नमिलाऔँ

टाढैबाट नमस्कार गरौँ

कोरोना भाईरसबाट बचौँ/बचाऔँ ।