डाउनलोड

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण२०७३ बैशाख ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
2EXPRESSION OF INTEREST (EOI) On Re-engineering of PPIS२०७३ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3TenderNotice२०७३ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4आ.ब. २०७२ मंसिर महिना देखि फाल्गुन मसान्तसम्मको प्रगति विवरण२०७२ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5नागरिक वडापत्र२०७२ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6आ.ब. ०७२ श्रावण महिना देखि कार्तिक मसान्तसम्मको प्रगति विवरण२०७२ पौष १३ डाउनलोड गर्नुहोस्