डाउनलोड

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1नागरिक वडापत्र२०७२ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण२०७३ बैशाख ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
3सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण२०७३ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धि सूचना२०७३ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण२०७३ कार्तिक ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्