डाउनलोड

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1कार्यविधि दिग्दर्शन २०७३2074-08-05 डाउनलोड गर्नुहोस्
2सम्पत्ति विवरण फाराम2074-04-03 डाउनलोड गर्नुहोस्
3२०७५/१०/०१ देखि २०७५/१०/२९ सम्मको प्रगती विवरण कार्य२०७५ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4सूचना हक सम्बन्धि ऐन २०६४२०७५ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5बार्षिक कार्य प्रगति विवरण 2074/075२०७५ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
62075-02-01 - 2075-02-31 सम्मको कार्य प्रगती २०७५ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7सुचना हक सम्बन्धी ऐन २०६४२०७५ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
82074-04-01 - 2075-01-30 सम्मकाे कार्य प्रगति विवरण२०७५ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9कार्य प्रगती विवरण एक हप्ता२०७५ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10कार्य प्रगती विवरण माघ देखी चैत्र सम्म२०७५ बैशाख २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11२०७५/०१/१२ मा गरिएको निर्णयहरु२०७५ बैशाख १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५२०७४ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
13सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण२०७३ कार्तिक ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धि सूचना२०७३ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण२०७३ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
16सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण२०७३ बैशाख ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
17EXPRESSION OF INTEREST (EOI) On Re-engineering of PPIS२०७३ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18TenderNotice२०७३ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
19आ.ब. २०७२ मंसिर महिना देखि फाल्गुन मसान्तसम्मको प्रगति विवरण२०७२ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20नागरिक वडापत्र२०७२ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्