डाउनलोड

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1कार्यविधि दिग्दर्शन २०७३2074-08-05 डाउनलोड गर्नुहोस्
2आ.व. ०७६/०७७ को कार्य प्रगति विवरण२०७७ साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3सम्पत्ती विवरण फाराम२०७६ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4सूचना अधिकारी२०७६ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
5सूचना अधिकारी२०७६ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6कार्य प्रगती विवरण२०७६ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7किताबखानाबाट सम्पादन हुने कार्यहरु२०७६ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8२०७५/१०/०१ देखि २०७५/१०/२९ सम्मको प्रगती विवरण कार्य२०७५ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
9सूचना हक सम्बन्धि ऐन २०६४२०७५ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10बार्षिक कार्य प्रगति विवरण 2074/075२०७५ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
112075-02-01 - 2075-02-31 सम्मको कार्य प्रगती २०७५ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12सुचना हक सम्बन्धी ऐन २०६४२०७५ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
132074-04-01 - 2075-01-30 सम्मकाे कार्य प्रगति विवरण२०७५ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14कार्य प्रगती विवरण एक हप्ता२०७५ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15कार्य प्रगती विवरण माघ देखी चैत्र सम्म२०७५ बैशाख २० डाउनलोड गर्नुहोस्
16२०७५/०१/१२ मा गरिएको निर्णयहरु२०७५ बैशाख १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५२०७४ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
18सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण२०७३ कार्तिक ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धि सूचना२०७३ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण२०७३ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्