तपाईंको प्रतिकृया.
*(कृपया ध्यान राख्न्नु होला,* चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।)

संपर्क

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रहरी किताबखाना
ठेगाना:लैनचौर , काठमाडौं
ईमेल:info@dppr.gov.np